Koučování vnímám jako profesionální konzultační doprovázení, podporování  a podněcování klienta na jeho cestě směřující k uvědomění si a dosažení cíle či cílů. Koučování vede ke zvýšení sebevědomí a využití osobního potencionálu. Práci mentora a kouče se věnuji od roku 2004. V koučování si moji klienti cení mého lidského přístupu, nadhledu, přístupu zaměřeného na řešení, komplexnosti a schopnosti propojit koučující postupy s každodenní praxí nejen ve firmách. Při koučování vycházím z fakt, logických souvislostí, vztahového rámce, ale také celého kontextu skutečnosti. Ve firemním prostředí se pohybuji přes 25 let. Koučink je proces podporující individuální řešení, rozvoj a sebereflexi člověka

Věnuji se vždy naplno klientovi, je to o něm, o našem profesionálním a přitom lidském vztahu, o tom, co je pro klienta nejvhodnější a nejfunkčnější řešení.

Koučování pro vedoucí pracovníky

Nabízím individuální koučování jednotlivých pracovníků nebo týmové koučování. Kdo prochází či prošel efektivním koučováním, úspěšně koučuje i svůj tým.

Koučování pro jednotlivce

Individuální koučink vás posune v životě tam, kam chcete směřovat a kde se budete cítit dobře. Ráda vás na této cestě k vytyčenému cíli doprovodím.

Konzultace

Nabízím firemní konzultace ve všech oblastech školených témat. V případě potřeby a zájmu lze domluvit i supervizi.

Supervize

Supervizi vnímám jako společnou konzultační aktivitu toho, kdo supervizi vede (supervizora) a toho (či těch), kdo si supervizi vyžádal, realizovanou v předem dojednaném čase, zaměřenou na podporu a systematický rozvoj reflexe a sebereflexe. Dobrým výsledkem je lepší (dostatečná) orientace v kontextu a ujasnění si reálných, k dané situaci vztažených možností a kompetencí.

Nemáte cíl nebo jste ztratili  směr? Pomohu vám ho najít.