Působím jako terapeutka, lektorka, konzultantka, koučka a facilitátorka. Využívám svých více než 25 let praktických zkušeností nejprve v businessu a poté v soukromé praxi a své přirozenosti neustále na sobě pracovat a posouvat se. Jsem tady pro své klienty, abych jim naslouchala a byla  pro ně oporou na cestě k větší spokojenosti, rovnováze, rozvoji a změně k lepšímu. Upřednostňuji laskavost a přitom otevřenost, opravdovost a hloubku, vyváženost, ochotu a naslouchání v kombinaci s přístupem zaměřeným na řešení.

V psychoterapii, koučování, poradenství, vzdělávání i při supervizi používám principy komunikační strategické nehypnotické i hypnotické psychoterapie Miltona H. Ericksona a systemických a strategických přístupů

Věřím, že celoživotní rozvoj je cesta ke spokojenějšímu životu. Umožňuje nám vnímat svět komplexněji z více různých pohledů a tak lépe porozumět situacím a lidem kolem sebe. V životě tak můžeme umět rozlišit, kdy je potřeba věci přijmout a kdy zvolit jiný, funkčnější způsob řešení. Získáváme mnohem větší svobodu volby, příznivá rozhodnutí a vztahy naplněné porozuměním, otevřeností a důvěrou.

Co mě vystihuje

Odbornost

Celoživotní rozvoj a sebevzdělávání považuji za nezbytnost. I proto své schopnosti neustále rozšiřuji v certifikovaných výcvicích, v přednáškách,  seminářích  a čerpám z odborné literatury. Má terapeutická práce je pravidelně supervidovaná.

zájem

Mám opravdový zájem o lidi a jejich životní příběhy, potřeby a možnosti. Nehodnotím, naslouchám, vytvářím prostor pro důvěru, prostor pro srovnání si myšlenek. Dávám možnost průchodu pocitům, myšlenkám, postojům.

Praktičnost

Stavím na dlouholeté praxi a propojování praxí se zkušeností. Jsem ráda s klienty v jejich reálném prostředí -   v jejich firmách nebo díky empatii v „jejich světě“. Pojmenování toho, co se děje, jde do hloubky, ale zároveň je úsporné a přesné.

Spolupráce

Společně s klientem hledáme řešení,  která vedou ke změně, která pomáhají. Spolupráce, ať s jednotlivcem, skupinou či celou firmou, je pro mě klíčová a nezbytná.

Komplexnost

Dívám se s klienty na situaci z různých úhlů, uznávám různorodost a důležitost vztahů i dějů. Člověk souvisí se svým okolím, s rodinou, místy, kde se pohybuje.

řešení

Pracuji s pojmenováním toho, co se děje a co se má dít, než s tím, co bylo. Díky tomu je možné dospět ke změně,  k větší spokojenosti, vyváženosti, ke zdravějším vztahům.

Praxe

od 2015 – dosud

Psychoterapeutická praxe ve strategické a systemické kooperační a komunikační psychoterapii a hypnoterapii od Miltona H. Ericsksona k systemickým, na řešení a kooperaci zaměřeným přístupům. Koučování v NLP a strategických přístupech.

 

od 2006 – dosud

Lektorka, koučka a konzultantka v oblasti firemního rozvoje lidských zdrojů. Příprava a realizace kurzů, tréninků včetně zpětných vazeb. Koučování skupin jednotlivců se zaměřením na zvyšování efektivity a kompetentnosti. Trenér trenérů, facilitátor – vedení řešitelských workshopů a workshopů se zaměřením na konfliktní situace. Vedoucí projektů se zaměřením na zvyšování kompetencí s cílem lepšího uplatnění se na trhu práce. Konzultant a poradce převážně pro interní  komunikaci a zákaznickou a prodejní orientaci. Supervizní a mentorská činnost převážně ve výrobních firmách.

2004 – 2006 

Eurotel Praha s.r.o., interní trenér, kouč a business konzultant

1997 – 2004 

Eurotel Praha s.r.o., seniorská a manažerská pozice v oddělení business sales

Odborné výcviky a certifikace

2020 – 2022

Koučující a supervizní výcvik HERMÉS SOLUTIONS

2015 –  2020

Terapeutický výcvik u společnosti HERMÉS SOLUTIONS TRAINING – kompletní výcvik ve strategické, systemické kooperační a komunikační psychoterapii a hypnoterapii vycházející z práce H. Ericksona a post moderních systemických konstruktivistických přístupů 

2011 – 2012 

Mezinárodní certikace INLPTA (The Interantional NLP traineres association) Practitioner of the Art and Science of Neuro Linguistic Programming

2011 – 2012 

INLPTA (The Interantional NLP traineres association) Practitioner of the Art and Science of Neuro Linguistic Programming

2008 – 2013 

Systemický přístup – Ria Verlinden, The 7th C Coaching & Communicatie, Belgie

    

Vzdělání

2009 – 2014

UJAK, Univerzita Jana Amose Komenského Praha, kombinované studium Andragogiky –  dosažený titul Mgr.

2006 – 2008

FF UK Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze,  distanční studium Andragogiky a personálního řízení

1995 – 1998 

VŠCHT – obor Chemické inženýrství, Praha

Potřebujete:

  • cítit se lépe, více si věřit či realizovat žádoucí změnu? 
  • orientovat se v tom, co vlastně chcete a za čím jdete?
  • vyznat se v sobě a najít cestu ze začarovaného kruhu?
  • vidět světlo na konci tunelu a vykročit správným směrem?
  • pomoci svým zaměstnancům zvýšit jejich  uvědomění, sebereflexi a kompetence?
let praxe
0
odškolených dní
0
klientů
0
účastníků vzdělávání
0