Pomohu Vám ke změně k lepšímu, spokojenějšímu a zdravějšímu životu v jakékoliv situaci, i když se jeví jako neřešitelná, nesnadná a náročná.  Vždy můžeme společně objevit, že světlo na konci tunelu není sice mnohdy vidět, ale může být už za první zatáčkou. Je totiž lepší zapálit svíčku než nadávat na tmu

Jak probíhá individuální a rodinná terapie?

V psychoterapii/poradenství vycházím z tzv. konstruktivistického přístupu, který klade důraz na jedinečnost klientových prožitků, názorů, významů a zkušeností. Absolvovala jsem komplexní psychoterapeutický výcvik ve strategické a systemické kooperační a komunikační psychoterapii a hypnoterapii od Miltona H. Ericsksona k systemickým, na řešení a kooperaci zaměřeným přístupům.

Ke zlepšení situace by mělo dojít během 3 – 6 setkání. Není účelem chodit k terapeutovi několik let. Každý, kdo přijde na terapii, je pro mě důležitý. Vyslechnu si klienta, ptám se na řadu věcí a vítám otevřenost. Smyslem dotazování není hodnocení vaší osoby nebo činů, ale smyslem je objevit, co je pro vás skutečně důležité a co vám pomůže. Věnuji se terapii, která je zaměřená na nacházení potřeb a možností, jak rozvíjet řešení v jedinečném světě klienta.

Co ode mě na terapii můžete očekávat

  • Upřímně se zajímám  o klienta.
  • Naslouchám a poctivě ověřuji, že klientovi rozumím a že jdeme správným směrem.
  • Držím se toho, na čem společně pracujeme a co jsme si dohodli.
  • Respektuji, že klient rozumí svému světu daleko lépe než kdokoli jiný.
  • Dívám se na klienta jako na osobu, která za daných okolností vždy dělá, co nejlépe umí.
  • Snažím se porozumět tomu, co by klientovi pomohlo nebo co skutečně potřebuje, i když on sám má pocit, že to neví.
 

Kdy je vhodná  párová či rodinná terapie?

Párová terapie je vhodná při potížích, které souvisí s problémy ve vztazích, které pár či rodinu zatěžují a neumožňují zúčastněným prožívat dostatek spokojenosti v osobním i společném životě. Velmi často se stává, že spolu partneři neumí komunikovat, nejsou schopni si naslouchat nebo potřebují nezávislého prostředníka. Mnohdy mají jednotlivci v rodinném systému odlišné pohledy (neuvědomované, nereflektované, nevyslovené a nesdílené nebo naopak vyřčené nevhodným způsobem). Cílem je dát prostor, aby rozdílná očekávání zazněla v bezpečném prostředí, který podporuje následnou konstruktivní práci s vyřčenými tématy. Mnohdy přináší párová terapie nečekaná zjištění a schopnost podívat se na situaci komplexně, s odstupem či očima partnera, což vede ke vzájemnému porozumění a posunutí vztahu na vyšší úroveň. Cílem je najít způsob, jak spolu v rodinně či páru lépe žít.

Co říkají moji klienti

Potřebujete pomoc? Najdeme řešení