Úspěšnost každé organizace závisí zejména na kompetentnosti a vědomosti lidí, kteří ji tvoří. Budou-li v organizaci lidé, kteří porušují její strukturu a funkční vztahy, jsou neloajální, nemotivovaní, brzdí procesy a neumí využít dostupné technologie, pak taková organizace nebude tolik úspěšná.

Skupiny lidí, ať už jsou to firmy či jiné organizace, jsou tak úspěšné, jak kompetentní a motivovaní jsou konkrétní lidé, kteří ji tvoří. Leadři, manažeři tomu buď napomáhají, nebo naopak vše brzdí a kazí. Pozornost věnovaná získávání kompetencí a rozvoji jednotlivců a týmů vede k dlouhodobému úspěchu celého systému, obzvláště pak, začínáme-li od nejvyššího vedení.

Ráda napomáhám v této rychle se měnící době firmám i jednotlivcům v jejich cestě k větší kompetentnosti, spokojenosti a vyrovnanosti, také k úspěchu. Hlavně ale  ke změně, která vede k vytouženému cíli.

Příklady školených témat

Manažerské vzdělávání

Situační vedení

Efektivní leadership

Kmenové vůdcovství, vyšší úrovně týmu

Efektivní výběr a adaptace nového člena týmu

Rozvoj kreativity pro řešení problémů

Asertivitou proti stresu a nefunkčním vztahům

EQ, sebepoznání a seberozvoj

Zvládání konfliktů a problémů

Time management a efektivní práce s časem

Přesvědčivá argumentace, ovlivňování a prezentace

Umění zpětné vazby a koučování

Zvládání a řízení změny, krize

Zvyšování osobní a týmové efektivity a výkonosti

Kompletní manažerské akademie

Školení ve výrobních firmách

Osobnost a role mistra a vedoucího ve výrobní firmě

Sebepoznání a Emoční inteligence

Komunikační dovednosti napříč firmou

Prezentační dovednosti, přesvědčující argumentace

Komunikační typologie a jejich využití v praxi

Prevence a zvládání problematických a obtížných situací

Řešení problémů, obtížných situací a konfliktů a jejich předcházení

Sebeřízení, time a stress management

Asertivita, asertivní techniky, obrana proti manipulaci

Přesvědčivá argumentace a ovlivňování

Stanovování cílů a jejich efektivní dosahování cílů

Zpětná vazba a kritika

Koučování jednotlivců i týmu

Efektivní vůdcovství

On the job training –  mistři

Zvyšování osobní efektivity a výkonosti

Týmové role, efektivní komunikace v týmu

Kompletní managerské akademie např.:

MMA Akademie pro Sdružení výrobních firem západočeského kraje

IP Akademie pro IHK Regensburg a Česko-Německou průmyslovou komoru zakončené mezinárodním certifikátem

Trénink zákaznických oddělení, help desk

Komunikační dovednosti

Profesionální komunikace po telefonu

Umění přesvědčivě prezentovat po telefonu i osobně

Zákaznické typologie a jejich využití v praxi

Sebepoznání a asertivita v praxi

Od péči k prodeji

Pasivní telemarketing

Prodej po telefonu

Prozákaznický přístup, důležitost optimální péče o zákazníky

Efektivní vymáhání pohledávek, vyjednávání ve vymáhání

Zvládání obtížných situací, řešení problémů a konfliktů a jejich předcházení

Kurzy prodejních dovedností

Situační prodej

Prodejní dovednosti

Asertivita a vyjednávání

Negociace

Typologie zákazníka

Prodejní trénink pro koncové prodejce

Time a stress management

Zvládání obtížných situací

Obrana proti manipulaci

SPIN a jiné prodejní metody

Obchodní komunikace

Efektivní dosahování cílů

NLP v praxi

Školení školitelů

Prezentační dovednosti

Efektivní zpětná vazba

Koučování

Moderní výukové metody

Psychologie a typologie v lektorské praxi

Rétorika

Umění přesvědčivé prezentace

Efektivní zpětná vazba

Train to trainers

Na čem stavím

Spolupráce s klientem

Stavím na schopnosti pracovat spolu s klientem efektivně na definici jeho zakázky. Ačkoli dokážu nabídnout i hotový postup, většinou se klient sám stává spoluřešitelem. Přímá spoluúčast na projektu podporuje klientovu motivaci a příznivě ovlivňuje proces učení. Kontakt s klientem je založený na rovnocenné roli.

Systemický přístup

Vycházím z osvědčených metod a směrů, jako je systemický a strategický přístup                                  a neurolingvistické programování (NLP). Pro každého klienta zároveň vytvářím originální řešení, navržené na míru jeho požadavkům. U klienta respektuji jeho jedinečnost, individualitu a vycházím vstříc jeho potřebám.

Důraz na praxi

Zaměřuji se na to, aby získané zkušenosti, znalosti a dovednosti účastníci uplatnili v praxi a tam je také zužitkovali. Aby teoretické znalosti uměli prakticky využít. Setkání stavím kolem potřeb samotných účastníků a předem domluvených cílů. Chci, aby účastníci firemního vzdělávání odcházeli do praxe s něčím, co pro ně má hodnotu.

Variabilita

Zaměřuji se na rozvoj a podporu potenciálu lídrů i zaměstnanců různých typů společností. Cílovými skupinami nabízených služeb jsou nejen jednotlivci, ale i pracovní týmy a celé organizace.

Spolupráce

Spolupracuji s profesionály na poradenském trhu. Mé reference zahrnují zkušenosti z celé škály firem, od nejmenších až po nadnárodní, z různých odvětví a oborů, zejména však z výrobního prostředí.

Hledání potřeb

Podporuji uvědomění klienta o tom, co opravdu potřebuje. Ukazuji cesty a navrhuji algoritmy, které potom klient může využívat samostatně. Usiluji o to, aby se stal nezávislým na soustavném ovlivňování ze strany trenéra, konzultanta či kouče – jde o to, aby se stal poradcem sám sobě.

Máte zájem o vzdělávání ve vaší firmě?

S kým jsem spolupracovala

Další reference - manažerské akademie

Industrial Professional – Akademie pro mistry ve výrobě

2014 - dosud. Realizováno s IHK Akademie Ostbyern, IHK Regensbur a AHK Česko-německou obchodní                 a průmyslovou komorou.  Program je zakončen Certifikátem IHK.
STREICHER, Plzeň, spol. s r.o., DFH Haus CZ s.r.o., ProMinent Systems spol. s r.o., SWA, s.r.o., ZF Staňkov s.r.o., ELITEX Nepomuk a.s., Linde Pohony s.r.o./KION Stříbro, Salzburg Schokolade CZ s.r.o., Novasport Tachov, Technické pružiny SCHERDEL s.r.o., Emz Hanauer s.r.o., GRAMMER CZ, s.r.o, BORGERS CS spol. s r.o., MEA Service s.r.o.

MMA „Mittelmanagmentakademie“ pro Sdružení západočeských

2014 - doposud. Program                       je zaměřený na zvýšení klíčových dovedností manažera.
STREICHER, Plzeň, spol. s r.o., DFH Haus CZ s.r.o., ProMinent Systems spol. s r.o., SWA, s.r.o., ZF Staňkov s.r.o., ELITEX Nepomuk a.s., Linde Pohony s.r.o./KION Stříbro, Salzburg Schokolade CZ s.r.o., Novasport Tachov, Technické pružiny SCHERDEL s.r.o., Emz Hanauer s.r.o., GRAMMER CZ, s.r.o, BORGERS CS spol. s r.o., MEA Service s.r.o.

Manažerské akademie 2009 – 2014 pro Sdružení západočeských firem

SUSPA CZ s.r.o., e m z Hanauer s.r.o., Gerresheimer Horšovský Týn spol. s r.o., Technické pružiny SCHERDEL s.r.o., Eissmann Automotive ČR s.r.o., GRAMMER CZ, s.r.o., GTL-Transport-und Lagersysteme k.s

Co říkají moji klienti

Z našich kurzů

Foto: IHK Regensburg, AHK Tschechien,  fotograf: Vlaďka Štychová